การีน่าคว้าตัวพระเอก มาริโอ้ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์สกินไทยล่าสุด “ผีตาโขน ฮายาเตะ”

การีน่าคว้าตัวพระเอก กา รีนาผู้ให้บริการเกมออนไลน์ยอดนิยม อาร์โอวี (อารีนาออฟเวเลอร์) การีน่าคว้าตัวพระเอก

การีน่าคว้าตัวพระเอก เกมแนว โมบา บนมือถือ สุดฮิต ในประ เทศไทย สร้างเซอร์ ไพรส์ครั้งใหม่! เปิดตัว พระเอก มากความ สามารถ “มา ริโอ้ เมาเร่อ” ในฐา นะพรี เซ็นเตอร์

สกินไทย ล่าสุด อย่าง “ผีตา โขน ฮายา เตะ” เปลี่ยน ลุคจัด เต็มสวม บทบาท คอสเพลย์ ในเกม ครั้งแรก พร้อมพากย์ เสียงตัว ละคร ในเกม ติดตาม ความสนุก ตำนานของรันเทอร่า

จากพรี เซนเตอร์ คนใหม่ ของ อาโอวี ได้ที่ ช่องทาง สื่อสัง คมออน ไลน์ของ การี น่าอา

โอวี ไทยแลนด์ สำหรับ สกิน ผี ตาโขน ฮา ยาเตะ เป็นผล งานชนะ เลิศจาก

โครงการ แข่งขัน ออกแบบ ชุดตัว ละคร หรือสกิน ‘อาร์โอ วีดี ไซต์คอน เทส’ ปีที่ 2 ภายใต้

แนวคิด “สกินไทย หัวใจแครี่” ที่จัด ขึ้น โดย ความร่วม มือของ บริษัท

การีน่าคว้าตัวพระเอก

การี นา ออนไลน์ (ประเทศ ไทย) จำกัด และ กรมส่ง เสริมวัฒ นธรรม กระทรวง วัฒน ธรรม

ซึ่งได้ ปล่อยสกิน อย่างเป็น ทางการ บนเซิร์ฟ เวอร์ไทย เป็นที่ แรกเป็น ที่เรียบ ร้อยแล้ว

และเตรียม ปล่อยสกิน ให้บริ การใน เซอร์เวอร์ ทั่วโลก เร็ว ๆ นี้ เพื่อตอก ย้ำความ

ภาคภูมิ ใจพร้อม เผยแพร่ เสน่ห์ของ วัฒน ธรรมไทย ซึ่งเป็น หนึ่งเดียว ในโลก สู่สาย ตาคน

รุ่นใหม่ และเกม เมอร์ใน ระดับ นานา ชาติ พิเศษ เหล่าเกม เมอร์สา มารถ

ร่วมเป็น เจ้า ของสกิน ได้ฟรี ง่ายๆ เพียงร่วม สนุกใน กิจกรรม “สกิน ไทย หัวใจ แครี่” โดยผู้ เล่นทุก ท่านทำ การสะ สมรูป ภาพทั้ง หมด 12 รูป ซึ่ง ผู้เล่น จะสา มารถ รับสิทธิ์ ในการ ปลดล็อก รูปภาพ ได้โดย ข่าวเกมใหม่

การเล่น เกมใน โหมดใด ก็ได้ 3 ครั้ง ต่อวัน และสา มารถ รับสิทธิ์ สุ่มได้ อีก 2 ครั้งใน วันนั้น เมื่อแชร์ รูปที่ ผู้เล่น มีซ้ำ อยู่แล้ว และเมื่อ ทำการ ปลดล็อก รูปภาพ ครบ 12 รูป ก็สา มารถ รับสกิน ได้ฟรี ทันที ร่วมสนุก ได้