ดราม่าร้อนเกมคุกกี้ การได้รับไมล์เลจมากเกินจำนวน

ดราม่าร้อนเกมคุกกี้

ดราม่าร้อนเกมคุกกี้ ซึ่งจะโดนแบนมากน้อยแล้วแต่จำนวนครั้งที่คนเล่น

ดราม่าร้อนเกมคุกกี้ เกิดเหตุดราม่าร้อนขึ้น กับเกมมือถือ สุดฮิตอย่าง คุกกี้รัน เมื่อทางทีม งานออกมายอม
รับความ ผิดพลาด ในการตัดสินใจให้นำแต้มที่ได้ จากกาชามาแลกไอ เทมสุ่มตัว ละครมากเกินไป ซึ่งส่ง
ผลกระทบกับผู้ เล่นสายเติมเงิน และดูเหมือนว่าทีม งานปฏิเสธในการ คืนเงินเต็มจำนวน ทำให้ผู้เล่นโดย
เฉพาะ สายเติมเงินไม่พอใจ กันเป็นจำนวน มากเหตุการณ์ เกิดขึ้นเมื่อมีการพบว่า มีผู้เล่นได้ ใช้ไมล์เลจ ซึ่ง
เป็นระบบภายในเกม โดยเป็นแต้ม ที่ได้จาก การสุ่มกาชา นำไปแลกไอเท็ม “ที่ตัดคุกกี้”

ซึ่งเป็นไอเท็มที่สามารถ เอาไปสุ่มตัว ละครได้ใหม่ และระบบเดิมนั้น ผู้เล่นที่เติมเงิน ก็จะสามารถนำไมล์เลจ
เอาไปแลกไอเท็มดังกล่าวได้เรื่อยๆ(ไม่มีจำกัดจำนวนครั้ง) ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้เล่น ที่เติมเงินเยอะสามารถสุ่ม
ตัวละครได้มากขึ้น ทำให้ตัวละ ครระดับสูง ในเกมมีจำนวนมากจากกรณีดังกล่าวทางทีมงาน จึงได้ทำการแก้
ปัญหานี้ โดยการนำไอ เท็มที่ตัด คุ้กกี้ออก จากร้านไมล์เลจ หลังจากนั้นก็ทำการ (ย้อนข้อมูล)คนเล่นที่แลก
ไอเท็มดังกล่าวไป ส่งผลทำให้ได้ ไมล์เลจ คืนมา

ดราม่าร้อนเกมคุกกี้

แต่ที่แลกมา นั้นหายหมด (มีรายงานว่าคนเล่นบางคนอ้าง ว่าของหายจากการโดน ในครั้งนี้ด้วย) แถมยังได้
ลงโทษผู้เล่นที่ ได้เอาไมล์เลจแลกไอเท็มดังกล่าวเป็น จำนวนมากอีกด้วย โดยการแบนไอดี ซึ่งจะโดนแบน
มากน้อย แล้วแต่จำนวนครั้ง ที่คนเล่นคน ดังกล่าวได้เติม เงินและแลกไปหลังจากนั้นทางทีมงาน ได้มีกา
รออกแถลง การณ์ในเรื่องนี้ โดยออกมา ขอโทษผู้เล่น และยอมรับว่าเป็นความผิด พลาดของทางทีมงาน
พร้อมทั้งระบุว่า ปัญหาดังกล่าว เกิดจากระบบ เกมที่ทางทีมงาน วางแผนพลาด

ซึ่งส่งผลให้ ผู้เล่นได้รับไมล์ เรจจากการกดกาชา มากเกินไป และผู้เล่นที่กระทำดัง กล่าวนั้นเป็นการ “ใช้
ช่อง โหว่ของระบบ” ซึ่งเป็นการทำให้สมดุลของเกมเสีย จึงได้มีการลงโทษ ในส่วนของมาตร การคืนเงิน
นั้น ทีมงานแจ้ง ว่าไม่สามารถ คืนเงินเต็มจำนวนได้ โดยจะคืนเงินให้เฉพาะคนที่เติมเงินซื้อพร้อม ชดเชย
โดยการ มอบไอเท็มอย่าง ตั๋วอารีน่าให้คน เล่นที่เติมเงิน และเพชร 3,000 อันให้คนเล่นทุก คนเอาไป
สุ่มตัวละครในเกมทั้งนี้จาก เหตุการณ์ดังกล่าว

มีกลุ่มผู้เล่น แสดงความ ไม่พอใจเป็นจำนวนมาก โดยแย้งว่าเกมทำระบบให้แลกได้

ตั้งแต่แรกแล้วแต่ เป็นการโยนความผิดมา ที่คนเล่นสายเติมเงิน ซํ้าแล้วยังไม่ยอม คืนเงินเต็มจำนวนทั้งๆ
ที่คนเล่น สายเติมเงิน ไม่ได้ทำผิดหรือละเมิดอะไรกฎ ของเกมแต่แรก แต่ทางกลับกัน ก็มีคนเล่น อีกส่วน
ก็มองว่า ที่ทีมงานแถลง การณ์น่ะถูกแล้ว เพราะการที่คนเล่น เติมเงินแล้วแลกเยอะๆ จะทำให้เกม เสียสม
ดุลและไม่ ควรทำตั้งแต่ แรกมีรายงานจาก ในกลุ่มของเกมว่ามีคนเล่น สายเติมเงินที่โดน ผลกระทบ ดัง
กล่าวติดต่อไปยังทาง เพื่อขอความช่วย เหลือประเด็นนี้ แต่ทาง

ปฏิเสธเนื่องจากเป็น เรื่องของระบบตัวเกม ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ นอกจากนี้ยังมีคนเล่นแสดงความ
เห็นด้วยว่า กรณีนี้เกิดขึ้นมาหลายเกมแล้วและไม่มีเจ้าไหนสามารถฟ้องชนะค่ายเกมได้ เนื่องจากทั้งหมด
อยู่ในข้อตกลง ที่ผู้เล่นกดตอบตกลง ก่อนที่จะเข้าเล่นเกมแล้ว นั่นเองอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนั้นทางเพจ
หลักยังไม่มีแถลงการณ์ใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากมีความคืบหน้า เพิ่มเติมที่น่าสนใจ ทางเราจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไปหลังจากนั้นทาง ทีมงานได้มีการออก แถลงการณ์ในเรื่องนี้

ดราม่าร้อนเกมคุกกี้

โดยออกมาขอโทษผู้เล่นและยอม รับว่าเป็นความผิดพลาดของทางทีมงานฯ พร้อมทั้งระบุว่า ปัญหาดัง
กล่าวเกิดจากระบบเกม ที่ทางทีมงานวางแผนพลาด ซึ่งส่งผลให้ผู้เล่นได้รับไมล์เรจจากการกดกาชามาก
เกินไป และผู้เล่นที่กระทำดังกล่าวนั้นเป็นการ “ใช้ช่องโหว่ของระบบ” ซึ่งเป็นการทำให้สมดุลของเกม
เสีย จึงได้มีการลงโทษ ในส่วนของมาตร การคืนเงินนั้น ทีมงานแจ้งว่าไม่สามารถ คืนเงินเต็มจำนวนได้
โดยจะคืนเงินให้เฉพาะคนที่เติม เงินซื้อพร้อมชดเชย โดยการมอบไอเท็มอย่าง ดราม่าร้อนเกมคุกกี้

ตั๋วอารีน่าให้คนเล่นที่เติมเงิน และเพชร 3,000 อันให้คนเล่นทุกคนเอาไปสุ่มตัวละครในเกมโดยการนำ
ไอเท็มที่ตัดคุ้กกี้ออกจากร้านไมล์เลจหลังจากนั้นก็ทำการ คนเล่นที่แลกไอเท็มดังกล่าวไป ส่งผลทำให้
ได้ ไมล์เลจ คืนมา แต่ที่แลกมานั้นหายหมด มีรายงานว่าคนเล่นบาง คนอ้างว่าของหายจาก การโดน
ในครั้งนี้ด้วยแถมยังได้ลงโทษผู้เล่น ที่ได้เอาไมล์เลจ แลกไอเท็มดังกล่าว เป็นจำนวนมาก อีกด้วย
โดยการแบนไอดี ซึ่งจะโดนแบนมากน้อยแล้ว แต่จำนวนครั้งที่คนเล่นคนดังกล่าว ได้เติมเงินและ
แลกไป นักดาบล่าอสูร| ข่าวเกมใหม่