ท้องฟ้าสิบสอง เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเตรียมเปิดให้ทดสอบ 8 พฤษภาคมนี้

ท้องฟ้าสิบสอง ภาคต่อ ตำนาน เกมออน ไลน์พี ซีสู่ เกมมือถือ

ท้องฟ้าสิบสอง เตรียมพร้อม ไปสัม ผัสความ มันส์ใน ท้องฟ้า สิบสอง กันในช่วง การบํา

บัดทาง ความคิด และพฤติ กรรม เร็วๆ นี้ หลังจาก ที่ค่าย เกมแดน กิมจิ อย่าง นิโตริ ได้ประ กาศ

เตรียม เปิดให้ บริการ เกมมือ ถือ ท้อง ฟ้าสิบ สอง เวอร์ชั่น ภาษาอัง กฤษกันไป ตอนนี้ ก็ได้ มีประ กาศใหม่ ล่าสุด จากหน้า เฟสบุ๊ค แฟนเพจ เกมเกี่ยวกับ กัปตันสึบาสะการเพิ่มขึ้น

การเปิด ทดสอบ การ บําบัด ทางความ คิดและ พฤติ กรรมเป็น ที่เรียบ ร้อย โดยจาก ในโพสต์

จะมี การสรุป ออกมา ได้ดังนี้ -การทด สอบ การบํา บัดทาง ความคิด และพฤ ติกรรม

จะเริ่ม ทดสอบ ในวัน ที่ 8 พฤษ ภาคม -จะมี การปล่อย ลิงค์ ผู้พัฒ นาคน อื่น ๆ ในหน้า เพจภาย

หลัง -สำหรับ เซิร์ฟ ทั่วโลก จะมี อยู่สาม โซนได้ แก่ อเมริกา เอเชีย

ท้องฟ้าสิบสอง

และ ยุโรป -ผุ้เล่น สามา รถเลือก โซนใน การเล่น ได้ ท้องฟ้าสิบสอง

โดยไม่ จำเป็น ต้องอยู่ ในโซน ตัวเอง อย่างไร ก็ดี ทางทีม งานแนะ นำให้ เลือกโซน ที่ใกล้

กับตัว เองจะ ดีกว่า (คาดว่า น่าจะ หมายถึง การแลค) -ไอเท็ม ทรัพ ยากร สิ่งของ เงิน

ของตัว ละคร ที่สร้าง ขึ้นต่าง โซนจะ ไม่ถูก นับรวมกัน สำหรับ ใครที่ สนใจ ตัวเกม นั้น ตอนนี้ ตัวเกม ก็ได้ เปิดให้ สา มารถ ลงทะ เบียนล่วง หน้ากัน แล้ว สามา รถไป ข่าวเกมใหม่

ลงทะ เบียนกัน ได้ที่ ลิงค์ด้าน ล่าง เป็นเกม มือถือ แนว แอคชั่น ออนไลน์ รวมกัน เป็นจำ นวนมาก โดยตัว เกมฉบับ มือถือ นั้นก็ อยู่ใน จักรวาล เดียวกัน กับตัว เกมฉบับ พีซี เราจะ ได้สัม ผัสกับ กลิ่นอาย ต่าง ๆ ที่คุ้น เคยไม่ ว่าจะ บรรยา กาศ โลก พล็อต ตัวละ ครและ ระบบ การต่อสู้ ซึ่งผู้ เล่นจะ

ได้เข้า ร่วมเป้น ส่วนหนึ่ง ของสง ครามระ หว่าง 3 กลุ่มชน ผุ้ยิ่งใหญ่ เราจะ ได้เลือก ว่าจะอยู่กลุ่มไหนและพากลุ่มชนที่เราเลือกให้แข็งแกร่งและนำไปสู่ชัยชนะเหนือสองขั้วอำนาจทีเหลือ สวมใส่อุปกรณ์รวมทั้งพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ปลดล็อคและฝึกฝนสกิลสู่การเป็นที่หนึ่งและผู้ยืนหยัดในสงคราม