สุดยอดเกม เอ็มเอ็มโออาร์พีจีเตรียมพร้อมเปิดให้บริการผ่านไลน์พอตแล้ว

สุดยอดเกม

สุดยอดเกม แนวแฟนตาซี เตรียมเปิด ให้บริ การใน ภูมิ ภาคเอ เชียตะ วันออก เฉียงใต้ สุดยอดเกม

สุดยอดเกม โดยจะ ให้บริ การใน ประเทศ ไทยและ อินโด นีเซีย อีกด้วย ซึ่งผู้ ให้บริ

การคราว นี้ก็ เป็นทาง ผู้พัฒ นาเกม อาร์ชเอช อย่าง นั่นเอง หลังประ สบความ สำเร็จ อย่างสวย

งามใน การให้ บริการ ในประ เทศเกา หลีใต้ , อเม ริกา เหนือ, ยุโรป, รัสเซีย, จีน, ญี่ปุ่น

และไต้หวัน ตอนนี้ อาร์ชเอช ก็พร้อม จะเข้า สู่ภูมิ ภาคเอ เชียตะ วันออก เฉียงใต้ แฮร์รี่ พอตเตอร์

เพื่อต่อ ยอดความ นิยม และฐาน เกมที่ มีชื่อ เสียงระ ดับโลก ต่อไป เอ็กแอลเกม จะให้

บริการ อาร์ชเอช เซิร์ฟเวอร์ ซี โดยตรง ผ่าน “ไลน์พอจ” แพลตฟอร์ม เกม พีซี

ใหม่จาก ไลน์ผู้ ให้บริ การแอป แชทระ ดับโลก ผู้เล่น ในภู มิภาค เอเชีย ตะวัน ออกเฉียง ใต้ก็ ได้แสดง ความตื่น เต้นและ ความคาด หวังใน การให้ บริการ เกมกัน

สุดยอดเกม

อย่างล้น หลามผ่าน ทางหน้า แฟนเพจ เฟซบุ๊ก อย่างเป็น ทางการ

ของ อาร์ช เอช เซิร์ฟเวอร์ ซี กิจกรรม สร้างตัว ละคร ล่วงหน้า ของ เซิร์ฟเวอร์ จะจัด ขึ้นใน

วันที่ 28 พฤษ ภาคมนี้ และเปิด ให้บริ การพร้อม กันใน วันที่ 11 มิถุ นายน นี้ โดยเกม

จะให้ บริการ ภาษา ไทย, อินโด นีเซีย และภา ษาอัง กฤษ“เรารู้ สึกเป็น เกียรติ มากที่ ข่าวเกมใหม่

จะได้ นำเสนอ เอกลักษณ์ และการ เล่นเกม แบบอิส ระของ ได้กล่าว ไว้ “ครั้งนี้ ถือเป็น

การให้ บริการ เกมระ ดับสากล โดยพวก เราเอง เป็นครั้งแรก เราจะ ทำให้ ดีที่ สุดใน การให้ บริการเกม เพื่อให้ ผู้เล่น ในภูมิ ภาคเอ เชียตะ วันออก เฉียงใต้ ได้สนุก และเพลิด เพลินกับ ด้วยรา คาที่ เหมาะสม และของ รางวัล ต่าง ๆ อีกมาก มาย” กิจกรรม ลงทะ เบียนล่วง

หน้าของ ได้เริ่ม แล้วตั้ง แต่วันที่ 14 พฤษภา คมที่ ผ่านมา และกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างตัวละคร ล่วงหน้าในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแพ็คเกจสุดพิเศษรวมถึงไอเทมสัตว์ขี่และปีกที่จะช่วยให้พัฒนาตัวละครให้เหนือกว่าไปอีกขั้นได้