แข่งขันพัฒนาเกมไทย ต้องการเพิ่มขึดความสามารถและฝีมือในอุตสาหกรรมเกมไทย

แข่งขันพัฒนาเกมไทย

แข่งขันพัฒนาเกมไทย เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเกม

แข่งขันพัฒนาเกมไทย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวย การใหญ่ สำนักงานส่ง เสริมเศรษฐ กิจดิจิทัลเปิด
เผยถึง จุดประสงค์ของ โครงการ ว่า อุตสาหกรรม เกมเป็นหนึ่ง ในภาคส่วนที่ ประเทศไทย มองภาพถึง ศักยภาพ
ในการเติบโต ในอนาคต

เนื่องจาก เป็นอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าถึง 3 หมื่นล้านบาท โดยที่ผ่าน มามีค่าการ เติบโตสูง เฉลี่ยถึง 14 – 15 เปอร์
เซ็นต์ แต่น่าเสีย ดายที่เป็น การทำงาน ที่ไปสร้าง มูลค่าให้ กับต่างประเทศ ในการนำ กลับเข้ามา เพื่อขายภายใน
ประเทศ

แข่งขันพัฒนาเกมไทย

ทางเราจึง มีจุดมุ่งหมาย ในการผลักดัน ในการเพิ่มมูลค่า ให้กับอุตสาห กรรมเกม โดยเฉพาะกับ ภายใต้ฝีมือคน
ไทยด้วย กันเองจึง เป็นสิ่งที่น่า ภาคภูมิใจเป็น อย่างยิ่งเดป้า จับมือ จัดงานเปิด ตัวโครงการ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า
รัชดา ผู้บริหารเผย จุดประสงค์ของ งานต้องการ เพิ่มขึดความ สามารถและ ฝีมือในอุตสาหกรรม เกมไทย

ซึ่งผู้สมัคร จะต้องอยู่ ภายใต้บริษัท โดยเป็นรูปแบบ ทีมจำนวน 3 – 5 คน โดยมี 4 หมวดหมู่ ให้เลือกได้แก่
แอดเวนเจอร์ (ผจญภัย), วางแผน ,สปอร์ต (แคชชวล) และ ต่อสู้ โดยจะมี การคัดเลือก ในการเข้าร่วม โครง
การทั้งหมด 10 ทีม

ซึ่งแต่ละทีม จะได้เรียนรู้ และเสริมสร้าง ความรู้ในการ พัฒนาเกม

พร้อมรับคำ ปรึกษาจาก ผู้เชียวชาญ ในอุตสาหกรรม ทั้งในและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะทีม จากบริษัทยักษ์ใหญ่
อย่างนินเทนโด ที่จะมาเข้า ร่วมงานนี้ รวมทั้งให้โอกาส ต่อยอดกับเกม ที่น่าสนใจ อีกด้วยคุณเนนิน อนันต์บัญ
ชาชัย นายกสมาคม อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์เกมไทย

เปิดเผยว่า เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจในรูป แบบบริษัท ซึ่งเกมที่เข้า ประกวดจะต้อง เป็นเกมที่ พัฒนาสำหรับ สมาร์ท
โฟนเท่านั้น โดยมีแนว เกมให้ เลือกคือ แอดเวนเจอร์ (ผจญภัย), วางแผน ,สปอร์ต (แคชชวล) และ ต่อสู้
โดยการเข้า ร่วมจะรับ เป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน

ซึ่งจะมีการคัด เลือกให้เหลือ เพียงแค่ 10 ทีมที่ได้เข้าร่วม ในโปรแกรม ดังกล่าว โดยจะมี ผู้บรรยายทั้งไทย
และต่าง ชาติที่จะเข้า มาให้ความรู้ รวมทั้งแนวคิด การทำงานใน รูปแบบทฤษฎี หลังจากนั้น จะมีเหล่ากูรูที่
จะมาดูแล ในแต่ละทีม แข่งขันพัฒนาเกมไทย

แข่งขันพัฒนาเกมไทย

เพื่อพัฒนาใน ด้านการพัฒนาเกม ให้มีคุณภาพที่ ได้มาตรฐานสากล โดยจะมีเกมที่ ได้รับโอกาส ในการต่อยอด
กับทาง อีกด้วย โดยผู้สนใจ สามารถสมัคร และติดตามข่าว สารเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ ของทาง โครงการ
สำหรับงาน เปิดตัวโครงการ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า รัชดา

ภายในงานได้ มีการเซอร์ไพร์ส ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีคลิปจาก ของทาง นินเทนโด โดยยินดีเข้า ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของการ ต่อยอดอุตสาหกรรม เกมไทย ในการพัฒนาเกม ผ่านแพลต ฟอร์มของ สร้างความ ตื่นเต้นให้
กับผู้เข้าร่วม งานเป็นอย่างมาก ผู้ให้กำเนิดม็อด ข่าวเกมใหม่